Vijf-sterrenbeleving thuis

donderdag 18 mei 2023

Ontslag uit het ziekenhuis na een oncologische operatie leidt tot veel onzekerheid bij mensen met kanker en hun naasten. Dit heeft tot gevolg dat mensen (onnodig) terugbellen naar het ziekenhuis met allerlei vragen of juist helemaal geen contact opnemen. Voor een goed herstelproces is het belangrijk dat mensen met zelfvertrouwen en een tevreden gevoel naar huis gaan. Het Medical Delta Living Lab Better in – Better out deed onderzoek naar het ontslagproces in het HMC na een oncologische operatie.

Contactpersoon

Lottie Kuijt-Evers

l.f.m.kuijt-evers@hhs.nl

In dit project - dat werd afgerond in lente 2023 - werd onderzoek gedaan naar sneller en beter thuisherstel van mensen met darm-of borstkanker na een operatie. De focus lag op het verbeteren van het ontslagproces of de check-out. Door studenten en onderzoekers van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Hotelschool The Hague werd toegepast onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de ervaringen van mensen met herstel thuis na ontslag.

Titel: een vijf-sterrenbeleving thuis na ontslag
Waar: Regio Den Haag en Rotterdam
Doel: De impact van een medische ingreep verkleinen met een verbeterd ontslagproces en begeleiding in de thuissituatie. Kennis en kunde uit het hotelvak toepassen in de overgang naar thuis voor mensen met kanker en hun naasten.
Partners: Medical Delta Living Lab Better In Better Out, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Inn4Cure, B&B Healthcare, HMC Antoniushove, Hotelschool The Hague.

Het onderzoek

Gedurende het project hebben studenten van verschillende hogescholen (Hotelschool The Hague en de Haagse Hogeschool) meegewerkt aan dit project. Zij onderzochten de meningen en ervaringen van mensen met kanker en hun naasten ten aanzien van de overgang van het ziekenhuis naar huis. Ook onderzochten zij de werkwijze tijdens het ontslagproces door verpleegkundigen en in hoeverre dit aansloot bij bestaande protocollen en richtlijnen. Ten slotte werden ook verpleegkundigen geïnterviewd over het ontslagproces.

De uitkomsten

Op basis van de resultaten uit deze onderzoeken en een literatuuronderzoek, is een concept ontslagproces ontwikkeld. Dit concept ontslagproces is besproken in diverse focusgroepen met verpleegkundigen, waarna er nog enkele aanpassingen zijn gedaan. Dit heeft geleidt tot een vernieuwd ontslagproces wat bestaat uit verschillende fases in de tijd en waarbij verschillende stakeholders een rol hebben. Deze rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk weergegeven.

Daarnaast zijn op basis van de interviews met mensen met kanker, een viertal persona’s gecreëerd. Deze persona’s zijn ingedeeld op basis van twee kenmerken:

  • de mate van bezorgdheid (hoog/laag)
  • gezondheidsvaardigheden (hoog/laag).

Samen met verpleegkundigen van de afdeling Heelkunde is in een focusgroep het vernieuwde ontslagproces voor de dag voor het ontslag en de dag van het ontslag gepersonaliseerd voor deze vier persona’s. Dit leidde tot nieuwe inzichten in de wijze waarop (en met wie) het ontslaggesprek gevoerd wordt en de vorm waarin belangrijke informatie mee naar huis gegeven wordt.

Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek zijn concrete aanbevelingen gedaan voor het personaliseren van het ontslagproces. Het HMC past momenteel de informatievoorziening aan naar aanleiding van deze bevindingen. Daarnaast gaat een groep derdejaars studenten van de opleiding hbo Verpleegkunde, die stagelopen op de afdeling Heelkunde, het persoonsgerichte ontslagproces implementeren op de afdeling in het kader van hun onderwijsopdracht.

Lees ook het artikel op de website van De Haagse Hotelschool.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.