Meer bewegen in het ziekenhuis

maandag 4 september 2023

Doel: Achterhalen welke interventies op de afdeling Heelkunde van het HMC stimuleren dat mensen na een oncologische operatie meer en vaker gaan bewegen en minder in bed liggen.
Resultaat: Stimuleren van beweging in het ziekenhuis na een oncologische operatie.
Partners: Medical Delta Living Lab Better In Better Out, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Haaglanden Medisch Centrum
Looptijd: juni 2023 - juni 2024

Tijdens een ziekenhuisopname brengen mensen ongeveer 83% van de tijd in bed door. Liggen en zitten kan leiden tot complicaties en vertraagd herstel. Gedurende het project bepalen de stakeholders (fysiotherapeut, verpleegkundigen en patiënten) welke interventies op de afdeling geïmplementeerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan een hometrainer op een centrale plek op de afdeling, een poster met beweegsuggesties op iedere kamer of een wandelroute over de afdeling. We meten het beweeggedrag op de afdeling met activity trackers gedurende een volledig jaar, waarbij periodiek interventies gewisseld worden. Hierdoor krijgen we zicht op welke interventies succesvol zijn om mensen meer te laten bewegen. Daarnaast evalueren we de ervaringen en behoeften van de patiënten, naasten en professionals om inzicht te krijgen in hoe zij de verschillende interventies ervaren.

Studenten uit de minor Onderzoek en Ontwerp voor Gezondheidszorg ontwikkelen een wandelroute op de afdeling in co-creatie met patiënten en zorgverleners en studenten uit de minor Oncologie evalueren de ervaringen en behoeften van alle stakeholders. De studenten van de opleiding Communicatie en Multimediadesign worden uitgedaagd om in het project “Impactful Design” een beweeginterventie te ontwikkelen die mensen uitdaagt om samen te gaan bewegen in de open ruimte op de afdeling. Dit doen zij onder begeleiding van ervaren onderzoekers.

Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek worden concrete aanbevelingen gedaan voor bruikbare interventies op de afdeling Heelkunde en mogelijke uitbreiding naar andere afdelingen in het HMC.

Contactpersoon

Lottie Kuijt-Evers

l.f.m.kuijt-evers@hhs.nl

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.