Bewegen na een oncologische (buik)operatie

vrijdag 14 juni 2024

Weer gaan bewegen na een (oncologische) buikoperatie is belangrijk voor het herstel. Bewegen verlaagt het risico op complicaties, zoals trombose en longontsteking en het voorkomt dat de spierkracht afneemt door het in bed liggen. Daarnaast komen de darmen weer sneller op gang. Het blijkt echter lastig te zijn voor mensen om na een operatie in beweging te komen.

Studenten van De Haagse Hogeschool hebben in diverse afstudeeronderzoeken in kaart gebracht hoe bewegen na een operatie gestimuleerd kan worden. Hiervoor interviewden zij verpleegkundigen, mensen met kanker en hun naasten*. Uit de analyse kwam naar voren dat het aantal beweegmomenten verhoogd kan worden door het onderdeel te laten zijn van dagelijks activiteiten, zoals persoonlijke verzorging en eten. De fysieke omgeving in het ziekenhuis kan meer bewegen na een buikoperatie ook nog beter ondersteunen, bijvoorbeeld door een tafel met comfortabele stoel neer te zetten, zodat mensen aan tafel kunnen eten in plaats van in bed. Ook is het belangrijk om de naasten te betrekken bij het mobiliseren, zodat zij tijdens het bezoekuur samen met de patiënt een rondje op de afdeling te lopen. Tot slot kunnen ook verpleegkundigen bijdragen aan het stimuleren om meer te bewegen door patiënten hier actief op te wijzen. Verder moet iedereen op de hoogte zijn van welke mate van beweging verantwoord is.

Interventie die bewegen stimuleert

Op basis van deze onderzoeken zijn nieuwe groepen studenten aan de slag gegaan om een interventie te ontwikkelen die het bewegen stimuleert. Dit leidde tot de ontwikkeling van een looproute met informatie over bewegen en voeding, waarbij kennisvragen worden gesteld. Daarnaast heeft de afdeling (met hulp van de subsidie van de Stichting Bewegen tegen Kanker) een fiets geplaatst, waarop patiënten vanaf een stoel kunnen fietsen op een soort hometrainer. Daarbij kunnen zij fietsen op een plek naar keuze, waarvan ze de beelden op het beeldscherm zien (Fietslabyrint).

Momenteel loopt een onderzoek waarin het effect van deze interventies op het beweeggedrag van mensen na een operatie wordt onderzocht.

Neem voor meer informatie contact op met Lottie Kuijt L.F.M.Kuijt-Evers@hhs.nl en / of Sander Kerstens S.Kerstens@hhs.nl, docenten aan De Haagse Hogeschool.


*De resultaten van dit vooronderzoek zijn gepubliceerd in het congresboek: Convergence: breaking down barriers between disciplines dat uitgegeven is door Springer en is hier te lezen: Better in—Better Out: What About the Hospital Stay? | SpringerLink

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.