Voortzetting Medical Delta Living Lab Better in – Better out

vrijdag 14 juni 2024

De vierjarige aanjaagfinanciering voor het Medical Delta Living Lab Better in – Better out loopt deze zomer ten einde. In deze vier jaar is er veel gebeurd. Er is een stevig netwerk opgebouwd van ziekenhuizen en eerstelijns professionals rond oncologische zorg in regio Haaglanden en Rotterdam. Ook is er een missiemap opgesteld met daarin de doelstellingen van het Living Lab op basis van interviews met betrokken stakeholders, zoals zorgprofessionals, mensen met kanker en hun naasten.

Vele studenten hebben onderzoek gedaan in opdracht van het Living Lab en hebben, vaak transdisciplinair, samengewerkt aan relevante onderwerpen. Ze hebben geleerd in de contextrijke omgeving die het Living Lab biedt en hun steentje bijgedragen aan onze inzichten. 

Verder bouwen

Na vier jaar loopt de aanjaagfinanciering af, maar dat betekent niet dat wij stoppen met ons mooie werk. Onze nieuwe aanvraag bij Medical Delta voor nogmaals vier jaar financiering is gehonoreerd. We kunnen hierdoor verder bouwen aan ons Living Lab en de vruchten plukken van de afgelopen periode.

De focus van het nieuwe Living Lab wordt daarbij verbreed. Waar we ons de eerste jaren vooral gericht hebben op mensen met darmkanker en prehabilitatie (fit worden voor de operatie), richt het nieuwe voorstel zich op meerdere oncologische aandoeningen zoals borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker. Hierbij komt er, naast aandacht voor bewegen, ook aandacht voor voeding. Ook gaan we ons nadrukkelijker richten op een langere tijdsspanne. We richten ons op passende ondersteuning, vanaf diagnose tot en met na de actieve behandelperiode, met als doel late effecten van kanker of de behandeling daarvan zoveel mogelijk te voorkomen. Tot slot zal de focus zich ook gaan verbreden naar mentale fitheid naast de fysieke fitheid.

Mogelijke onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn welke technologische ondersteuning mensen helpt met kanker in de thuissituatie om hun energie te managen, en hoe het bevorderen van de fysieke fitheid beter kan aansluiten bij de mogelijkheden van de patiënt, zodat deze goed vol te houden zijn voor mensen.

Zo zijn er nog heel veel meer relevante onderwerpen te bedenken. Heeft u hier ideeën over of wilt u graag meedenken? Laat het weten aan onze labdeveloper Belma Günes: B.Gunes@hhs.nl

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.