Lector Joke Korevaar over vernieuwing van oncologische zorg

vrijdag 23 juni 2023

Sinds september 2022 is Joke Korevaar - lector Oncologische zorg aan De Haagse Hogeschool- leading lector bij het Medical Delta Living lab Better In Better Out. Ze volgt daarmee Joost van der Sijp op. We vroegen haar hoe zij het Living lab sinds haar start heeft ervaren.

door Marita Vaes en Assia Kraan

Living Lab Better In Better Out, onderdeel van Medical Delta

Het grote netwerk waaronder verschillende living labs behoren, is Medical Delta. Dit is een interdisciplinair samenwerkingsverband van meer dan 360 wetenschappers. Samen met bedrijven, zorginstellingen en overheden werken zij aan technologische oplossingen voor de zorg. Dit doet Medical Delta met zestien interdisciplinaire wetenschappelijke programma’s en met praktijkgerichte field- en living labs.

Relevant voor living lab Better In Better Out, zijn de lectoren en opleidingen betrokken vanuit Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool. Ook de ziekenhuizen Haaglanden Medisch Centrum en Erasmus MC doen mee. Binnen dit samenwerkingsverband werken ze nauw samen met de o.a. opleidingen verpleegkunde, fysiotherapie en huidtherapie. Better in Better out (BiBo) staat voor verbeterde welzijn en zorg vanaf diagnose tot en met de nazorg periode aan mensen met (darm)kanker.

Hoe waren de afgelopen maanden bij het living lab voor Joke en wat voorziet zij voor de toekomst van het LL om de missie te bereiken?

Lector Joke Korevaar is nu bijna een jaar bij het living lab BiBo. We zijn natuurlijk benieuwd naar wat haar opgevallen is. Vanaf het begin vielen het enthousiasme en de betrokkenheid van het team haar op, evenals de gedrevenheid om studenten bij het onderzoek te betrekken. “Studenten van verschillende opleidingen worden nauw betrokken bij de activiteiten van het living lab. De studenten van diverse studierichtingen, zoals verpleegkunde, huidtherapie en bewegingstechnologie, worden in groepjes samengebracht waar ze leren praktijkgericht onderzoek te doen, maar ook samenwerken,” aldus Joke. “Het is multidisciplinair en dat sluit perfect aan bij de doelstelling van het living lab. Binnen het lab zoeken we multidisciplinaire samenwerking tussen uiteenlopende (zorg)professionals. Het is mooi dat die samenwerking al bij de studenten begint.” De interesse die studenten onderling tonen is bijzonder; “De interesse die studenten in elkaars werk en vakgebied hebben is groot”, vertelt Joke. “Op de posterpresentatie markt afgelopen februari was het opvallend hoeveel studenten met elkaar in gesprek raakten, daarbij hun eigen poster achterlatend om bij de groepen verderop te komen kijken en vragen te stellen.”

Aan welke positieve verandering in welzijn en zorg aan mensen met kanker wil jij een bijdrage leveren? En hoe sluit dat aan bij het lectoraat Oncologische zorg en het living lab Better In Better Out?

Joke hoeft niet lang te denken; “Ik lever graag een bijdrage aan de missie ‘optimaal en sneller herstel van mensen met kanker. Dat lukt alleen door patiënten, naasten en zorgverleners op dezelfde lijn te brengen. Dat wil ik zowel doen binnen het living lab en ook vanuit het lectoraat Oncologische zorg."

Het lectoraat is op dit moment met name gericht op twee pijlers. De eerste richt zich op de rol van de huidtherapeuten bij het vroegtijdig detecteren van huidkanker. De tweede pijler is verbetering van pre- en rehabilitatie, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat patiënten gezonder aan het behandeltraject beginnen en minder ziek worden tijdens het behandeltraject? Bij veel patiënten kan dit door hun leefstijl aan te passen, en dat werkt het beste als deze aanpassing aansluit bij de mogelijkheden van de individuele patiënt. “Om dit voor elkaar te krijgen moet je samenwerken, met het hele systeem. Aan al die radertjes wil ik een bijdrage leveren.” Zegt Joke.

Het onderzoek binnen het living lab vindt direct in de dagelijkse praktijk plaats. "Met Better In Better Out zitten we rondom de medische zorg, die gegeven wordt door de medische en verpleegkundig specialisten." Het voornaamste doel is om aanvullende maatregelen te vinden om de nadelige effecten van behandelingen zo klein mogelijk te maken of zo kort mogelijk te laten duren. “Daardoor kunnen patiënten weer sneller patiënt-af zijn en meedoen in de maatschappij naar eigen vermogen en kunnen,” aldus Joke.

Ik lever graag een bijdrage aan de missie ‘optimaal en sneller herstel van mensen met kanker. Dat lukt alleen door patiënten, naasten en zorgverleners op dezelfde lijn te brengen. Dat wil ik zowel doen binnen het living lab en ook vanuit het lectoraat Oncologische zorg.

Wat wordt er concreet gedaan met de onderzoeksresultaten?

Joke’s ogen fonkelen: “Het mooie van een living lab is dat het toegepast is; een bijdrage om zorg NU te verbeteren door zorg die effectief is maar nog niet wordt gedaan, te implementeren in de dagelijkse praktijk.” Er lopen diverse projecten, Joke haalt het voorbeeld aan van een project dat samen met Hotelschool the Hague wordt uitgevoerd. Ze vertelt: "Momenteel werken studenten aan vervolgvragen voor het project ’Vijf sterrensituatie thuis' dat begin 2022 startte en beoogt om patiënten na ontslag met vertrouwen thuis te laten komen door het ontslagproces klantgerichter in te richten met een hospitality blik en methodologie. Tijdens het vorige semester hebben studenten in kaart gebracht welke uitdagingen er spelen bij ontslag uit het ziekenhuis en daarmee gaan we nu, samen met studenten, verder." Op drie speelvelden lopen mensen vast: niet iedereen kan naar huis, omdat de zorg thuis niet of onvoldoende geregeld is, of omdat er geen tijdelijke plek is in een verzorgingshuis. Sommige mensen zijn onzeker en hebben veel vragen. Anderen kunnen moeilijk inschatten wanneer ze wel moeten bellen bij een ernstige situatie. "Met zorgprofessionals en patiënten bundelen we de krachten om tot goede oplossingen te komen, waar technologie een onderdeel van kan zijn. Dit is een continue proces waarin studenten bijdragen aan het project." vertelt zij.

Waar haal jij inspiratie vandaan?

Bovengenoemd voorbeeld kwam direct voort uit een vraag uit de praktijk. Door de bijzondere situatie van het living lab, waarbij midden in de praktijk onderzoek gedaan wordt, worden veel nieuwe ideeën gevonden waarvan het antwoord zonder twijfel relevant is. Ook eerder onderzoek dat Joke heeft gedaan inspireert haar; naar de lange termijn effecten van kanker. Want mensen met kanker in de voorgeschiedenis hebben ook nog vele jaren na de diagnose meer klachten en gezondheidsproblemen dan mensen zonder kanker. Er gaat al veel aandacht naar de directe effecten van de behandeling, maar ook preventie van mogelijke lange termijn effecten is ook belangrijk. Juist omdat steeds meer mensen kanker overleven, hebben steeds meer mensen te maken met restklachten. “Er is veel gezondheidswinst te halen als het lukt om late effecten van kanker te verminderen“, zegt Joke. “Ik lever graag een bijdrage aan de missie ‘optimaal en sneller herstel van mensen met kanker.” Dat lukt alleen door patiënten, naasten en zorgverleners op dezelfde lijn te brengen. Dat wil ik doen binnen het Medical Delta living lab BiBo en vanuit het lectoraat Oncologische zorg. ” Zegt Joke.

Tot slot, hoe ziet de toekomst eruit?

Joke voorziet een toekomst met veel effectieve, nieuwe samenwerkingen; "Het living lab Better In Better Out is nog maar kort bezig en we hebben al mooie projecten weten te starten en (bijna) af te ronden. In de toekomst willen we nog meer vragen uit de praktijk gaan  beantwoorden zodat de zorg voor mensen met kanker nog beter wordt. Hierbij zetten we vol in op de multidisciplinaire samenwerkingen tussen professionals, cocreatie met patiënten en betrekken daar ook de studenten bij."

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.